Съобщение – 13-03-2013г.

2013-03-13

Топлофикация София ще въведе единен телефонен номер за информация на абонатите и кол център за обслужване на клиентите на компанията. Това е една от  мерките за подобряване обслужването на столичани, които са записани в бизнес плана на Топлофикация за 2013 г., внесен за одобрение от Столичен общински съвет. Днес документът ще се разглежда в постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост. Сред стъпките за подобряване на диалога с клиентите и предоставянето на услуги, които да отговорят на нуждите на софиянци, са допълнително намаляване на времето за обслужване в центровете и касите на дружеството, въвеждане на автоматизирана система за обработване на жалби и сигнали. Това ще доведе до бързо и компетентно решаване на възникнали проблеми. Заложено е и разработване и предоставяне на различни бонусни пакети и предложения за  коректните клиенти на компанията.
Топлофикация София ще повтори реализираната успешно през миналия отоплителен сезон бонусна програма Лоялен клиент – битови абонати. През 2011-2012 г. 630 клиента получиха бонуси на обща стойност 268 000 лв. под формата на приспадане на сумата от дължимото за топлинна енергия през следващите месеци до изчерпване на спечеления бонус, но за период не по-дълъг от 12 месеца. Както миналата година, така и тази разходите за покриване на бонусите се осигуряват от извън лицензионна дейност на компанията, което означава, че не се калкулират в цената на топлинната енергия. Критериите и условията по програмата ще бъдат запазени и отново ще са насочени към потребителите, които нямат просрочени месечни задължения в рамките на 1 година, 2 години и повече от 3 години, както и тези, които заплащат в срок съответната си месечна сметка за парно. Припомняме, че в резултат на проведената програма беше постигнат ръст на лоялните клиенти на компанията с 12%.
Извън записаните стимули за лоялните абонати в бизнес плана на Топлофикация София компанията готви и актуализирана програма за поощряване на клиентите си, поискана с решение на СОС от 28 февруари 2013 г. Към днешна дата близо 74% от абонатите на Топлофикация София са коректни в рамките на закона. Именно за тях Топлофикация ще търси още възможности за продължаване и на партньорски инициативи, които допълнително да насърчават и улесняват клиентите при заплащането на сметките. Такава беше кампанията за насърчаване на разплащанията през интернет, според която в рамките на последните три месеца на 2012 г. 195 клиента, които плащат през онлайн платформата на ePay.bg, получиха обратно парите си от сметки за парно и топла вода, като 29 823 лева им бяха “опростени”. Припомняме, че възстановените суми бяха изцяло за сметка на ePay.bg.
Едновременно с кампаниите за коректните клиенти на Топлофикация ще бъдат активизирани и дейностите по повишаване на събираемостта. Въвежда се и нова методика за събиране на задълженията. Нововъведенията ще улеснят процесите и ще осигурят индивидуален подход към всеки случай – от напомнящо писмо, през телефонно обаждане и лична среща за изготвяне на индивидуален погасителен план. Пристъпването към събиране на вземанията по съдебен ред  и  занапред ще е последната мярка в политиката на компанията, когато всички други възможности за договаряне са  изчерпани. През миналата година са сключени над 2500 споразумения за разсрочване на натрупаните задължения за над 6 млн. лв.
Като съществена част за допълнително подобряване на качеството на услугата и обслужването на клиентите си, през 2013 г. Топлофикация ще инвестира близо 64 млн. лв. в подмяна на топлопреносната мрежа и в изграждане на нови мощности. От тях над 7 млн. лв. са предназначени за реализиране на ремонтната програма на компанията, а близо 56,5 млн. лв. са инвестиции в нови технологии и съоръжения, разработени  в 21 приоритетни проекта. Финансовият ресурс за инвестициите идва както от собствени средства на компанията, така и от европейски програми и фондове. 6 от приоритетните проекти вече очакват финансиране от Международния фонд Козлодуй, който се администрира от Европейската банка за възстановяване и развитие. По тази линия стартираха и консултациите за изготвяне на идеен проект за инсталация за оползотворяване на гориво от битовите отпадъци (RDF) на столицата. Според бизнес плана на Топлофикация през тази година ще започне изграждане на ко-генерираща инсталация във ВОЦ „Овча купел 2”, както и пълната рехабилитация на 7 и 8 енергиен котел в ТЕЦ „София”. Ще бъде завършена и най-мащабната инвестиция, правена през последните 30 години - изграждането на новата модерна турбина за комбинирано производство в ТЕЦ „София” на обща стойност от 32 млн. лв. собствени средства. Предстои частична подмяна на елементи или надграждане на съществуващите мощности във всички централи и топлоизточници на Топлофикация София.
В инвестиционно-ремонтният план на Топлофикация София за 2013 г., е предвидена подмяна на 36 км. от топлопреносната мрежа, толкова колкото и през миналата година.