Съобщение 13.03.2013

2013-03-13

„Топлофикация София”-ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария на главен топлопровод е спряно топлоподаването в ж.к. „Дървеница” , жк.”Студентски град” и кв.”Витоша”.
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
 „Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.