Съобщение 26.02.2013г.

2013-02-26

„Топлофикация София”-ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария е спряно  топлоподаването  в ж.к. „Младост”-4 блокове от 460 до 486 и Бизнес сграда „Витоша”.
Създадена е необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.
 „Топлофикация -София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.