Съобщение - 25.02.2013г.

2013-02-25

Топлофикация София ще обжалва в законоустановения 14-дневен срок решението на Комисията за защита на конкуренцията, тъй като то е неправилно и необосновано, а размерът на наложената глоба не е определен коректно на базата на реалните приходи на дружеството от дялово разпределение на топлинна енергия през  2011 г.
Компанията не е забавила навлизането на свой конкурент на пазара на дяловото разпределение в столицата, а е действала изцяло в защита на своите клиенти. Експертите на компанията са настоявали да бъдат коректно изготвени и представени необходимите документи, съобразно законодателството и след това да се пристъпи към сключването на такъв договор. В нормативната база не е изрично посочен краен срок за сключване на договор с търговец за извършване на услугата дялово разпределение.

Фирма „ПМУ Инженеринг” е оттеглила претенциите си към Топлофикация София и е заявила желанието си да бъде прекратена процедурата. Въпреки това КЗК е решила да не се съобрази с искането на фирмата - топлинен счетоводител и се е самосезирала по казуса.  Предвид така посочените факти и обстоятелства  Топлофикация София не е нарушила нормативната уредба и ще предприеме действия за обжалване на решението на КЗК пред ВАС.  
Напомняме, че сумата, посочена в решението на КЗК  не може да бъде начислена в сметките на клиентите, тъй като столичани плащат според показанията на търговските уреди – топломерите, монтирани в абонатната станция на сградата.