Съобщение 19.02.2013г.

2013-02-19

„Топлофикация София”-ЕАД уведомява своите клиенти, че заради авария  е спряно топлоподаването  в кв. „Цар Иван Асен II”  и част от ж.к.”Яворов”.
Създадена е необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.
 „Топлофикация -София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.