Съобщение 17.02.2013г.

2013-02-17

96% от клиентите на столичната Топлофикация ще получат по-ниски сметки за януари в сравнение с предходния месец. Това показват данни на изчислителния център на компанията. Основната причина е намалението на цената на топлинната енергия в София с 7,18% от 1 януари 2013 г. Освен това през изминалия месец столичани са потребили 525 774 МВтч топлинна енергия, което е с 3.38% по-малко в сравнение с декември.
Намалената консумация е свързана и с по-високата средномесечна температура, която според данни на НИМХ при БАН е плюс 0,9 оС, докато през декември е била -0,8 оС.
Всички тези фактори водят до средно понижение на сметките в столицата с 10.32% спрямо предходния месец. По данните на изчислителния център близо 70% от клиентите имат сметки до 150 лв. за парно и топла вода  за  януари тази година.
В резултат на анализите, направени от експертите на компанията, е установено, че  само при 4% от  битовите потребители има завишение на  януарската сметка.  За всеки един от тези случаи е направена предварително пълна проверка  Според информацията на топлинните счетоводители в мнозинството от тези случаи става дума за месечен отчет на  реално потребление. В по-малък процент от случаите има промяна на прогнозните дялове след подадени заявления от страна на потребителите. Консумацията на повече топлинна енергия и подаването на заявления към топлинните счетоводители за завишение на прогнозните дялове е характерно за новите сгради, в които всеки месец се наблюдават промени в потреблението,  свързани с населяването на жилищата.
Топлофикация София разполага с информация за състоянието на сметките при всеки един от тези около 4% от клиентите, която е подадена от обслужващата фирма за дялово разпределение. Да края на февруари фирмите - топлинни счетоводители ще предоставят резултати от поисканата извънредна проверка на заявените  нулеви прогнозни дялове. На тази база се изготвя корекция на прогнозния дял, отчитаща реалното потребление в сградите.