Съобщение 06.02.2013г.

2013-02-06

“Топлофикация София” ЕАД  уведомява  своите  клиенти, че  поради авария  на главен топлопровод се спира топлоподаването на кв. „Ив. Вазов” .
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.