Съобщение 31.01.2013г.

2013-01-31

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти в кв. Обеля-1, че поради авария на топлопровод е прекъснато топлоподаването.
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.