Съобщение - 17.01.2013г.

2013-01-17

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в ж.к.”Надежда”, че поради авария на главен топлопровод е прекъснато топлоподаването в 6-ти микрорайон и в части от микрорайони №№ 3,4 и 5, както и в бл. №13 на ж.к Свобода и 24 ДКЦ.
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.