„Топлофикация София” ще поиска от топлинните счетоводители да проверят всички декемврийски сметки с ръст над 21%

2013-01-15

„Топлофикация София” ще поиска от топлинните счетоводители да проверят всички декемврийски сметки с ръст над 21%

Резултатите от анализа ще са готови до края на месеца

Всички декемврийски сметки за парно с ръст над 21% спрямо декември 2011 г.  да бъдат проверени,  поиска днес „Топлофикация София” от топлинните счетоводители. По този начин ще бъде потърсено обяснение защо увеличението в тези случаи и в отделни сгради е над средното за абонатите на компанията. Подобна проверка беше извършена и миналата година. Обследването ще бъде направено на база Общите условия към договорите между „Топлофикация София” ЕАД и фирмите, които отговорят за дяловото разпределение на топлинната енергия между потребителите в сграда-етажна собственост. Резултатите от проверката ще бъдат готови до края на месеца. Едновременно с това столичната Топлофикация, която от 2011 г. също работи активно като топлинен счетоводител, вече е започнала проверката за обслужваните от нея 350 сгради.

Припомняме, че според данните на Изчислителния център на Топлофикация сметките за парно през декември 2012 г. са средно с 21% по-високи спрямо декември 2011 г. Основната причина за това са отчетените ниски температури през последния месец на 2012 г., с 12% по-високата цена на топлинната енергия, както и повишената консумация заради многото почивни дни. Потребената топлинна енергия за последния месец на миналата година е 544 174 МВтч или с 8% повече спрямо същия период на 2011 г. Показанията на НИМХ към БАН сочат, че средномесечната температура за периода е била -0,8 °C, което прави месеца най-студения декември за последните 10 години. Данните на Изчислителния център на „Топлофикация София” показват още, че близо 63% от абонатите на компанията ще получат сметки до 150 лв. за декември 2012 г.

Нашият ангажимент към клиентите ни винаги е бил да следим за коректността на сметките, изготвени от фирмите за дялово разпределение. Всеки сигнал със съмнение за неточност в сметката, който получаваме от клиент, проверяваме обстойно заедно със съответния топлинен счетоводител. Едновременно с това разглеждаме консумацията на топлинна енергия в цялата сграда, за да сме сигурни, че няма изкривяване при разпределението. Ето защо не можем да стоим безучастни, когато някои от абонатите ни сигнализират, че са получили сметките си за декември с необяснимо завишение над средното. Затова в интерес на клиентите използваме правото си да поискаме от топлинните счетоводители този допълнителен анализ. За нас е важно всички страни да са наясно на какво се дължи увеличението на сметките и съответно да бъдат предприети конкретни стъпки.”, обяснява Боян Паунов, началник отдел “Дялово разпределение” в Топлофикация София.

Според експерти на компанията в случаите със значително по-високите от очакваното сметки се касае основно за повече потребена топлинна енергия от предвиденото – заради почивните дни и заради по-студеното време. Също така отново може да става дума за кражба на топлинна енергия в сградите или пък за некоректни промени на прогнозния дял, на базата на който се формират индивидуалните сметки на потребителите. Често клиенти заявяват пред топлинните счетоводители, че няма да ползват отопление, а всъщност консумират нормално. Така при месечните сметки тяхната консумация се разпределя и заплаща от съседите им, които един вид ги кредитират. Впоследствие, при годишното изравняване на сметките, „отказалите се” имат да доплащат значителни суми по изравнителната си сметка и тогава имат възражения, че са принудени да отделят големи средства в средата на летния сезон.

Припомняме, че намаляването на прогнозния дял на абонатите може да стане само, ако молбата на абоната е подписана от домоуправителя и поне още един съсед. Какъв е делът на отделните имоти от общото потребление на сградата в момента всеки живеещ там може да види от справката, която пристига ежемесечно при домоуправителя.   Топлофикация София не е нормативно задължена, но всеки месец изпраща до близо 14 000 домоуправители в София информацията, която постъпва в компанията от топлинните счетоводители за разпределението на отчетената от общия топломер енергия по апартаменти. Така се гарантира пълна прозрачност и хората могат да видят кой каква тежест поема в рамките на отоплителния сезон и дали в техния блок има изкривявания в консумацията на топлинна енергия.

Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД