Съобщение 11.01.2013г.

2013-01-11

“Топлофикация София” ЕАД  уведомява  своите  клиенти, че днес 11.01.2013г. поради отстраняване на аварии на магистрални топлопроводи е прекъснато топлоподаването: към
- сградите в карето между бул.”Витоша”, ул.”Бяла черква”, бул.”П.Ю.Тодоров”, бул.”България” и ул.”Янко Забунов”; 
-  в ж.к.”Младост”- 4 към блокове от № 460 до № 486, Бюро по труда и Бизнес сграда „Витоша” .
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
               “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.