Съобщение 08.01.2013 г.

2013-01-08

“Топлофикация София” ЕАД  уведомява  своите  клиенти , че  поради авария  на главен топлопровод е прекъснато топлоподаването в ж.к. ”Иван Вазов” и кв.”Крива река”
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.       
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.