Съобщение 21.12.2012г.

2012-12-21

Във връзка с предстоящите празнични и почивни дни в „Топлофикация София” ЕАД е създадена организация за дежурство на екипи с оглед поддържане на нормално топлоподаване и отстраняване на аварии по топлопреносната мрежа.

По време на всички почивни и празнични дни  ще се осъществява 24-часово дежурство с аварийни екипи. Телефоните за връзка с тях са:

  951 51 96 и  951 52 58.

Допълнително на 24 и 30 декември 2012г. от 09.00 до 15.00 в топлорайоните ще има дежурен информатор и екип, който ще може да реагира на постъпили сигнали от клиентите за възникнали проблеми  в топлоснабдяването.

Телефоните за информация са:

ТР”София” –         931 49 49
ТР”София Изток” –     970 99 32
ТР”Земляне” –         859 01 95
ТР”Люлин” –         934 00 80

Пожелаваме на всички клиенти на „Топлофикация София” ЕАД весели коледни и новогодишни празници! Нека бъде успешна настъпващата 2013година!

Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД