Съобщение 20.12.2012

2012-12-20

“Топлофикация София” ЕАД  уведомява  своите  клиенти , че  поради авария на главен топлопровод е прекъснато топлоподаването в ж.к.”Сердика” между бул.”Иван Иванов”, ул.”Охридско езеро”,бул.”Акад. Ив. Гешов”, ул.”Владайска река” и бул.”Константин Величков” бл.6
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.

       
                Пресслужба “Топлофикация  София” ЕАД