Съобщение-13.12.2012г.

2012-12-13

Първите сметки за парно са по-ниски средно с 22%

74% от абонатите на „Топлофикация София” с фактури до 100 лева за месец ноември 2012г.

Средно с 22% са по-ниски сметки за топлинна енергия на софиянци за ноември 2012 година в сравнение със същия период на 2011 година. Това показват данните на Изчислителния център на „Топлофикация София” за първите фактури от новия отоплителен сезон. Въпреки по-високата с 12% цена на топлоенергията спрямо сезон 2011/2012 и над 2200 новоприсъединени абонати, столичани са ползвали с близо 1/3 по-малко парно в сравнение с миналия ноември.

Основната причина за по-ниските сметки е по-мекото есенно време през ноември. По данни на НИМХ към БАН през изминалия месец средномесечната външна температура е била 6,8 °C. За ноември 2012 година „Топлофикация София” е доставила на клиентите си с 30% по-малко топлинна енергия – 294 455 МВтч, докато през миналия ноември столичани са потребили 421 220 МВтч.
„Изчисленията ни показват, че сметки за парно до 100 лв. ще получат над 74% от абонатите ни през първия месец от отоплителния сезон. За сравнение през ноември 2011 г. този дял е бил значително по-нисък – около 60% от всички клиенти. По-благоприятните ноемврийски сметки отдаваме на топлото есенно време и по-разумното потребление от страна на абонатите”, каза Стоян Цветанов, изпълнителен директор на „Топлофикация София”. „През тази година усилията ни бяха насочени в рехабилитация и модернизиране както на съоръженията в централите, така и в подмяна на топлопреносната мрежа. Основната ни цел си остава да работим в посока подобряване качеството на услугата и повишаване доверието на нашите клиенти. Затова и през новия отоплителен сезон сме предвидили редица нововъведения, които ще подобрят качеството на обслужване и ще направят процесите на работа в компанията още по-ефективни”, каза още Стоян Цветанов.  
От утре клиентите на “Топлофикация София” вече могат да посетят касите на компанията и да заплатят своите сметки. От компанията припомнят, че в месечните си фактури клиентите могат да видят посочено количеството енергия, отчетено по общия топломер в тяхната сграда. Това количество консумирана топлинна енергия се разпределя на всеки отделен имот според прогнозния дял, определен от фирмата – топлинен счетоводител и може да се види на втората страница на месечната фактура под № 22. По правило, ако клиент е имал доплащане при изравнителната си сметка през миналия сезон, за този сезон му е определен по-висок прогнозен дял и съответно той плаща за по-голямо количество топлинна енергия. По тази причина и сметките му през сезон 2012-2013г. логично ще бъдат по-високи от сметките през предходния. След изготвянето на изравнителната сметка, ако клиентът е потребявал по-малко от определения прогнозен дял, сумата ще му бъде върната, съответно и прогнозният му дял за следващия отоплителен сезон ще бъде намален.                            Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД