Съобщение 29.11.2012г.

2012-11-29

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария е
прекъснато топлоподаването в района между: бул.”Сливница”, бул.”Константин Величков”,
ул. „Пиротска” и бул.”Инж.Иван Иванов”.

Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи до възстановяване
на топлоснабдяването.

“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.