Съобщение 28.11.2012

2012-11-28

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария на главен топлопровод е спряно топлоподаването към сградите, намиращи се в карето между ул.”Кривина”, ул.”Спътник, ул.”Слатинска”, ул.”Марко Бочар” и ул.”Боян Магесник”.
Незабавно е създадена необходимата организация за отстраняване на пробива и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.

       
                Пресцентър “Топлофикация  София” ЕАД