Съобщение 22.11.2012г.

2012-11-22

“Топлофикация София” ЕАД  уведомява  своите  клиенти , че  поради авария  на главен топлопровод е прекъснато топлоподаването в ж.к. „Хаджи Димитър” между ул.”Резбарска” ,  ул.”Васил Кънчев”,  бул.”Владимир Вазов” и ул. „Ильо Войвода”.
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася  извинения на засегнатите клиенти.