"Топлофикация София” подобрява работата си чрез нова вътрешна структура

2012-11-21

Компанията вече има само 5 дирекции и е без заместник-директори

 От тази седмица „Топлофикация София” има нова вътрешна структура, разработена от ръководството на дружеството и одобрена от принципала – Столичен общински съвет. В оптимизираната схема на компанията влизат 5 вместо досегашните 12 дирекции, без да има съкращаване на служители. Петимата директори, начело на тези звена, отговарят директно пред изпълнителния директор на „Топлофикация София”. Друга промяна е, че за първи път в историята си компанията няма да има заместник изпълнителни директори. 

„През последните  години имаше над 10 опита за промяна в структурата на компанията, но никой не е поел тази отговорност. Преструктурирането е поредната стъпка, с която показваме, че сме амбицирани да превърнем „Топлофикация София” в модерна и ефективна компания, с добре работещ екип, а не просто група служители. Уверени сме, че новата схема ще подобри и синхронизира дейностите между дирекциите и ще улесни управлението на дружеството.  Като подобрим работата на близо 2400 служители, работим за основната си цел - да предоставим по-добър краен продукт и да обслужваме клиентите си още по-добре”, каза Стоян Цветанов, Изпълнителен директор на „Топлофикация София”.

Преструктурирането е реализирано основно чрез окрупняване и сливане на звена и отдели, които до този момент са включвали един или двама служители. Реално няма съкращаване на работещи, а на работни позиции. Така хората запазват работата си, но част от тях са прехвърлени в други отдели или пренасочени в задълженията си с цел оптимизиране. Дългосрочното намаляване на състава на компанията става чрез пенсионирането на служители, достигнали необходимата възраст, а не чрез съкращения. Длъжността заместник изпълнителен директор е премахната, като двамата досегашни заместник-директори са назначени като директори на дирекции, а директорите на закритите дирекции са понижени в длъжност.

В новата структура влизат 5 окрупнени дирекции. Досегашните заместник изпълнителни директори инж. Константин Йовков и Петър Тодоров ще ръководят съответно дирекция „Експлоатационна дейност” и дирекция „Инвестиционна и ремонтна дейност”. Главният юрист на дружеството Галина Тодорова ще ръководи дирекция „Правна”. Начело на дирекция „Обслужване на клиенти и управление на вземанията” застава инж. Марияна Хардалова. Теодора Петкова поема ръководството на дирекция „Икономическа политика”.

Пресцентър „Топлофикация София”ЕАД