Съобщение 16.11.2012г.

2012-11-16

“Топлофикация София” ЕАД  уведомява  своите  клиенти , че днес 16.11.2012г. поради отстраняване на авария на магистрален топлопровод е прекъснато топлоподаването към 126 сгради в карето между бул.”България”, бул.”Витоша”, ул.”Бяла черква” и бул.”П.Ю.Тодоров”.
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.