Съобщение - 10-06-2009

2009-06-10

„Топлофикация София”АД напомня на клиентите си от ж.к «Люлин» - 2 и части от 1 микрорайон, че поради извършването на планов годишен ремонт по топлопреносната мрежа,  подаването на топла вода към 84 сгради ще бъде спряно за времето от 10 юни 2009г. до 22 юни 2009г. Няма да се спира топлата вода към блокове №№ 001,004, 005, 010, 011, 012,020, 20-то ОДЗ, фирма «Гран при» и Окръжно електроснабдяване.

      Спирането беше обявено своевременно с уведомления, залепени във входовете на засегнатите сгради, както и чрез информация на Интернет страницата на дружеството и в медиите на 9 май 2009г.

      “Топлофикация София”ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти, за неудобствата, които ще им бъдат създадени.

                              
                               
                              
                              Пресслужба „Топлофикация София”АД