Съобщение 10.11.2012г.

2012-11-10

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария на главен топлопровод е спряно топлоподаването към сградите, намиращи се в карето между ул.”202”, ул.”Индустриална”, ул.”Каменоделска”, ул.”К. Стоилов”, „Сточна гара”, бул. „Генерал Д. Николаев”, бул. „Евл. и Хр. Георгиеви”, ул. „Фритьоф Нансен” и ул. „Г.С. Раковски”.
Незабавно е създадена необходимата организация за отстраняване на пробива и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.