Съобщение 25.10.2012г.

2012-10-25

„Топлофикация София”-ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария е спряна топлата вода  в ж.к. „Младост”- 4 в блокове от 440 до 457 и Бизнес парк.
Създадена е необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.
 „Топлофикация -София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.