Съобщение 23.10.2012г.

2012-10-23

    “Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария на топлопровод е спряно подаването на топла вода към сградите, намиращи се в карето между бул.”Константин Величков”, бул.”Ген.Столетов””, бул.”Инж. Иван Иванов” и ул.”Три уши”,  Зона –Б18 и Б-19.
Незабавно е създадена необходимата организация за отстраняване на пробива и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.