Съобщение 20.10.2012г.

2012-10-20

“Топлофикация София” ЕАД  уведомява  своите  клиенти , че днес 20.10.2012г. поради отстраняване на авария на магистрален топлопровод е прекъснато топлоподаването към 70 сгради в карето между ул. „Искър”, ул.”Г. Раковски”, ул. „Ив. Вазов”, ул.” Дякон Игнатий”, бул.”Дондуков”, ул.”Малко Търново”, ул. ”Будапеща” и  ул. „Московска”
        
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
 
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.