Съобщение 09.10.2012г.

2012-10-09

Във връзка с началото на новия отоплителен сезон 2012-2013г. екипите на Топлофикация София извършват прегледи по топлопреносната мрежа. Специално внимание се обръща на критичните участъци от трасетата, които не са рехабилитирани от години и поради тази причина там е възможно да се случат аварии.
В тази връзка днес, 9 октомври от 9.00 часа до 24.00 часа е възможно да има колебания в подаването на топла вода към отделни сгради в кварталите „Иван Вазов” и „Лагера”.
    Предварителните прегледи на топлопреносната мрежа преди общото пускане на парното в столицата са  важна част от подготовката за отоплителния сезон, тъй като това ще гарантира нормалното и качествено отопление на столичани през зимата.
Според изискванията на Наредбата за топлоснабдяване и Общите условия на „Топлофикация София”ЕАД, компанията е задължена да има готовност да предоставя на своите клиенти топлинна енергия за отопление от 1 октомври 2012 г. до 30 април 2013 г.
Припомняме, че общото включване на отоплението в столицата ще започне, когато средноденонощната температура на външния въздух в три последователни дни е по-ниска от плюс 12 градуса и дългосрочната прогноза за времето предвижда трайно застудяване.