Съобщение 26.09.2012г.

2012-09-26

За по-малко от три месеца екипите на Топлофикация София и фирмите-подизпълнители подмениха 37 км. от топлопреносната мрежа, което е с 5 км. повече от планираното. Ремонтните дейности се извършваха едновременно на 44 обекта в столицата, като 36 от тях са приключили и топлоподаването на столичани вече е възстановено. Все още се работи на 8 от обектите, като въпреки довършителните работи на определени участъци, една част от живеещите там вече имат топла вода. На всички останалите клиенти на компанията топлоподаването ще бъде възстановено до 30 септември.

“Знаем, че причинихме неудобство на столичани заради липсата на топла вода, но рехабилитирането на топлопреносната мрежа е наложително, за да бъдат намалени авариите и за да гарантираме безпроблемно протичане на отоплителния сезон. Допълнително се извиняваме на онези наши клиенти, които стояха без топла вода повече от предвиденото. Причините за това са рецидиви по инфраструктурата и непредвидени проблеми, които фирмите откриха започвайки ремонтните дейности. На места трябваше да се извършват допълнителни укрепителни работи, да се справяме с последствията от пробиви в канализацията. Ето случая с обекта в кв. Мотописта – наложи се изграждането на ново трасе на тръбите, тъй като старите се оказаха под гаражите на блоковете. Това са експериментални блокове, които са строени през 1989 г. без да се спазва сервитутната зона по закон и за да не причиняваме допълнително неудобство на клиентите си, изместихме пътя на тръбите. Тази процедура удължи ремонтните дейности с около 20 дни.”, обясни Стоян Цветанов, Изпълнителен директор на Топлофикация София.

Едновременно с рехабилитацията на топлопреносната мрежа през тази година се извършиха и основни ремонти в двете най-големи топлоцентрали ТЕЦ София и ТЕЦ София Изток, както и в отоплителните централи Овча купел - 1 и Овча купел – 2. Допълнително се ремонтираха и три от турбогенераторите, които произвеждат високоефективна електрическа енергия.

„Студената зима на 2012 г. ни убеди, че отлагането на тези ремонти, които не са правени през последните 5 години, може да ни изправи пред сериозна производствена авария и да оставим клиентите си без парно. Това е риск, който не можем да поемем. Затова отделихме средства и се ангажирахме да ги извършим, като ги съчетаем с натоварения график на ремонтите по мрежата и така да се опитаме да минимизираме времето без топла вода за столични. Там, където беше технически възможно, извършихме и частично пренасочване на засегнатите клиенти от една топлоцентрала към друга.” уточни още Цветанов.

За извършването на всички ремонти до този момент Топлофикация София е инвестирала близо 14 млн. лв. от одобрената от Столична община инвестиционна програма на компанията за 2012 г. През следващите три години се предвижда подмяна на още близо 130 км. тръби или средно над 30 км. на година. Припомняме, че през последните 10 години от над 960 км. топлопреносна мрежа в София до 2011 г. са рехабилитирани едва 150 км. и именно остарелите тръби са причината за авариите в системата.

Топлофикация София има готовност за предстоящото стартиране на новия отоплителен сезон от 1 октомври 2012 г. До този момент усилията на компанията бяха насочени върху ремонтите и инвестициите за подобряване работата на съоръженията, повишаване на тяхната ефективност и допълнително намаляване на разходите за производство.
В дните преди 1 октомври екипите на Топлофикация продължават да извършват редица дейности за подготовка като преглед на всички съоръжения в топлоизточниците, на състоянието на мрежата, изпитания с постепенно повишаване на налягането, за да бъдат отстранени евентуално възникнали пробиви. Специално внимание се обръща на абонатните станции в сградите, като се проверява дали всички съоръжения в тях работят нормално.

В тази връзка се обръщаме към клиентите и напомняме да приключат ремонтите по вътрешната отоплителна инсталация, да запълнят инсталацията, ако са я източили за ремонти и да отворят винтилите на радиаторите си максимално, за да не се налага след пускане на отоплението отоплителните тела да се обезвъздушават допълнително, както и да проверят работят ли дисплеите на уредите за дялово разпределение в домовете им.