Съобщение 24-09-2012г.

2012-09-24

Екипите на „Топлофикация София” ЕАД отстраниха авариите на главните топлопроводи, заради които днес беше спряна топлата вода в някои от южните и югозападни столични квартали.
Топлоподаването към клиентите в ж.к Изток вече е напълно възстановено. Започна и поетапното възстановяване на топлоподаването към останалите квартали.
“Топлофикация - София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.