Съобщение 21.09.2012

2012-09-21

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария е спряна топлата вода  в ж.к. „Младост”-3  в блокове от №  301 до № 321Б, бл. № 390, 81 и 144 СОУ и 70 ОДЗ.
Създадена е необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.
 „Топлофикация  София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.

Пресслужба на „Топлофикация София”ЕАД