Съобщение 19.09.2012г.

2012-09-19

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в кв.”Лозенец”, че поради пробив на захранващия квартала главен топлопровод е прекъснато топлоподаването. Отделни части от кв. Лозенец, където съществува техническа възможност, са прехвърлени  и клиентите получават  топла вода  от ТЕЦ „София”.
В компанията незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.