Съобщение 10.09.2012г.

2012-09-10

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в кв.”Студентски град” между улиците бул.”Г.М.Димитров”, бул.”Св.Климент Охридски”, ул.”Проф.Г.Брадистилов”, ул.„Проф.Хр.Вакарелски”, бул.”Симеоновско шосе”, че поради авария на главен топлопровод е прекъснато топлоподаването.
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.