Съобщение 28-08-2012г.

2012-08-28

На близо 100 000 домакинства, които живеят в централната градска част на столицата и в част от западните квартали, ще им бъде възстановено топлоподаването пет дни по-рано. Това е възможно, тъй като Топлофикация София приключи плановите ремонти в ТЕЦ София предсрочно. Вече започна поетапното възстановяване на топлоподаването към клиентите и до края на утрешния ден те ще имат топла вода.
Ремонтите работи по топлопреносната мрежа в района на ул. „Неофит Рилски”, ул. „Г.С.Раковски”, ул. ”Хан Крум”, ул. „6-ти септември”, бул. ”Патриарх Евтимий”, ул. „Граф Игнатиев”, ул. ”Ген. Гурко”, ул. ”Владайска” и ул. ”Софроний Врачански” продължават и топлата вода в този участък ще бъде пусната според предварително обявения срок 31 август 2012 г.
Припомняме, че през тази година „Топлофикация София” ЕАД стартира едновременно подмяната на над 32 км тръби от топлопреносната мрежа, както и основни планови ремонти на две от основните си централи - ТЕЦ „София” и ТЕЦ „София - Изток”. За първи път от близо 6 години компанията извършва толкова мащабни ремонтни дейности с основна цел да намали броя на авариите в различни райони на столицата и да гарантира качествена услуга за своите клиенти през следващия отоплителен сезон.
Ремонтните дейности се извършват едновременно на 44 обекта, като рехабилитацията е дело както на фирми-подизпълнители, избрани вследствие на проведените обществени поръчки, така и на екипи на компанията. До този момент работата по основните монтажни дейности е приключила в 12 от обектите и топлата вода на клиентите ни е възстановена. До началото на следващия отоплителен сезон ще бъде възстановена вертикалната планировка на обектите, както и иинфраструктурата.