Съобщение 28.07.2012г.

2012-08-28

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в кв.”Лозенец” между улиците бул.”Св. Наум”, ул.”Милин камък”,ул. „Крум Попов”, бул.”Др. Цанков”,ул.”Митрополит Кирил Видински” и ул. „Йосиф Петров”  ,че поради авария на главен топлопровод е прекъснато топлоподаването.
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
 “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.