Съобщение за медиите – 23.08.2012г.

2012-08-23

ЗАЯВКИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПАРНОТО НА РАВНИ МЕСЕЧНИ ВНОСКИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 5 СЕПТЕМВРИ

ПРИ ТАЗИ СХЕМА ЗА АПАРТАМЕНТ ОТ 72 КВ.М. КЛИЕНТИТЕ ЩЕ ПЛАЩАТ ОКОЛО 80 ЛВ. И ПРЕЗ ЗИМНИТЕ МЕСЕЦИ


    Топлофикация София удължава крайния срок за приемане на заявления за плащане на топлинна енергия на равни месечни вноски до 5 септември 2012 година. Така ще се даде възможност на клиентите, които все още са в лятна ваканция, също да се възползват от специалното предложение. Данните на компанията показват, че потребителската група, която предпочита този начин на заплащане остава твърда, като към нея всяка година се присъединяват и нови потребители.
 
„Много хора избират тази схема, защото дава възможност за разпределение на финансовата тежест равномерно през цялата година и семействата могат да планират разходите на домакинството си. По този начин се намалява рискът през зимата хората да се сблъскат с непосилни за плащане сметки, просрочия и трупане на лихви, които допълнително биха натоварили семейния бюджет. Мисля, че хората се убедиха в това през изминалата изключително студена зима и сега ще могат да направят един информиран и изгоден за тях избор.”, обясни Стоян Цветанов, изпълнителен директор на Топлофикация София. „Голяма част от служителите на нашата компания, включително и аз самият, плащат на равни месечни вноски.”, допълни той.

Клиентите, които са избрали заплащането на равни вноски, всеки месец получават съобщение за фактурираното количество енергия, което е разпределено за тяхното жилище, но заплащат  сумата, която е договорена като равна месечна вноска. Размерът на тази сума също е отразен в месечното съобщение. Размерът на равната месечна вноска се определя като реално потребената в едно домакинство топлинна енергия през предходния едногодишен период се разделя на 12 месеца. Месечното количество енергия се умножава по определената за новия сезон  цена на топлинната енергия. 

Плащането на равни вноски започва от м. септември и продължава до м. август на следващата година. Тогава ще се сравнят сумите за 12-те равни месечни вноски и сумите за фактурираното количество топлинна енергия. Разликата ще бъде сума за доплащане или за възстановяване. Ако има сума за доплащане, тя ще се добави към “равната вноска” за последния месец. Ако има сума за възстановяване, тя ще бъде извадена от „равната вноска” за месеца.

Според изчисленията на експертите от компанията при нормална консумация в едно средно по големина жилище от 72 кв.м равната месечна вноска през периода 1 септември 2012 г.- 31 август 2012 г.  ще бъде около 80 лв. месечно. При по-големите апартаменти, примерно от 85 кв. м., ще се плаща по около 90 лв. месечна равна вноска.

Заявления за преминаване към заплащане на топлинната енергия на равни месечни вноски клиентите могат да изтеглят от www.toplo.bg или да вземат от касите и центровете за обслужване на клиенти на компанията. Попълнената бланка могат да пуснат в пощенските кутии, поставени във всички каси на дружеството или да подадат в центровете за обслужване на потребителите в съответните топлорайони и в деловодството на Централното управление. Заявления могат да се изпращат и по пощата на адрес: гр. София 1680, ул. „Ястребец” №23. Ако вече ползвате тази услуга, не е необходимо да подавате ново заявление.

 „Смятам, че ако клиентите ни отделят малко време, за да се информират за схемата, могат да направят разумен избор и да оценят предимствата на това да можеш да планираш точно разходите си и в тежките зимни месеци да плащаш сметка под 100 лева например.”, категоричен е Цветанов.

Допълнителни разяснения по схемата всеки желаещ може да получи в клиентските центрове и на тел. 859 41 63 и 958 24 73. Информационни плакати са поставени и във всички офиси на компанията и в още над 50 каси на наши партньори. Те предлагат нагледни примери за предимствата на плащането на равни месечни вноски.

  Пресцентър „Топлофикация София”ЕАД