Съобщение 16-08-2012 г.

2012-08-16

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради аварии е прекъснато топлоподаването към блокове от № 261 до № 272 в ж.к.”Надежда”- 2 и блокове от № 53 до № 68 в ж.к.”Толстой”;
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
„Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.