Съобщение 16-08-2012г.

2012-08-16

От днес клиентите на „Топлофикация София” могат да си възстановяват или да доплащат сумите от изравнителните сметки за отоплителен сезон 2011-2012. Данните от фактурите на 98% от потребителите вече са готови и са достъпни в касите на компанията и в информационните системи за безкасово разплащане. Начислената сума за доплащане или за връщане от изравнение ще бъде записана  на отделен ред  в месечните сметки, които абонатите ще получат през следващите дни.
Клиентите, които имат да получават суми за връщане от изравнение и  нямат просрочени задължения, могат да изберат или да получат парите си в брой, или да оставят сумата за покриване на следваща сметка. Ако се спрат на първия вариант, трябва да отидат в Отдела за обслужване на потребителите в съответния топлорайон с документ за самоличност, а ако не са титуляри на партидата – и с нотариално заверено пълномощно.
„Искам да припомня, че няма краен срок за получаване на сумите. За да обслужим бързо хората, които искат да си получат парите веднага в брой, сме осигурили достатъчно касиери и информатори в касите. Надяваме се с това да успокоим традиционно силната вълна клиенти в първите дни. Въпреки, че касите в ТР”Земляне” и ТР „Люлин” ще работят с удължено работно време – до 18.15 часа, имаме готовност при необходимост да удължим още работното време на центровете за клиенти в топлорайоните.”, обясни Стоян Цветанов, Изпълнителен директор на „Топлофикация София”.
Сумите за доплащане, заедно с месечните сметки за топла вода могат да бъдат внесени във всяка каса на компанията или по безкасов път, онлайн чрез Еpay, чрез банкомати, електронно банкиране, чрез открита разплащателна сметка в банка, както и през пос-терминалите на дружеството.
Данните от изравнителните сметки, предоставени от топлинните счетоводители в компанията показват, че съотношението между двете групи клиенти се запазва почти без промяна - малко над 49% от клиентите трябва да доплатят за получената услуга, а на останалите почти 51% ще бъдат възстановени надплатените суми.
Най-сериозно ще е доплащането при клиентите, които през отоплителния сезон са заявили нулево или минимално потребление, въпреки че са запазили обичайната си консумация. Така по време на отоплителния сезон те на практика са били кредитирани от съседите си, а сега с изравнителната си сметка всъщност ще трябва да заплатят отчетената и консумирана през периода топлинна енергия. Съседите на такива клиенти пък имат по-сериозни суми за възстановяване.
Обобщените данни показват още, че средно консумацията на топлинна енергия през периода 01.05.2011-30.04.2012г.  се е увеличила с 5,75% в сравнение с предходния. През този отчетен период 399 018 битови потребители на „Топлофикация София” са консумирали 3 414 993 МВтч топлинна енергия, докато през предходния отчетен период 01.05.2010-30.04.2011г.  396 237 клиенти са потребили 3 229 436 МВтч топлинна енергия. Причината за увеличението са рекордно ниските температури през януари и февруари 2012г.
Анализът на експертите от дружеството показва, че през периода  01.05.2011 - 30.04.2012г. живущите в най-масовите двустайни апартаменти в София са консумирали средно 8,558 МВтч енергия за отопление и топла вода,  докато през периода 1.05.2010-30.04.2011 г. потреблението е било 8,150МВтч. Така за отопление и топла вода за периода 01.05.2011- 30.04.2012 г. живущите в този тип жилища ще платят 821лв. при среднопретеглена цена 95.924лв. ./МВтч с ДДС. За сравнение през предходния период 01.05.2010- 30.04.2011г. тази сума е била 735 лв. при среднопретеглена цена 90.136лв./МВтч с ДДС. Увеличението на среднопретеглената цена за периода 2011-2012г. в сравнение с предходния отчетен период 2010-2011г. е 6,42%
Потребителите, които имат възражения за получените изравнителни сметки поради това, че не са осигурили достъп до имотите си през отчетната кампания, могат да поискат от своя топлинен счетоводител допълнителна дата за отчет на уредите и преразглеждане на изравнителните сметки до началото на октомври. В резултат от този отчет сметките на останалите клиенти в цялата сграда ще претърпят корекции.
До началото на м. август в „Топлофикация София” са получени 445 жалби, свързани с изравнителните сметки за изминалия сезон. Това са  0.11% от общия брой клиенти с въведена система за дялово разпределение, които са имали възражение върху изготвената изравнителна сметка. Жалбите са изпратени на съответните топлинни счетоводители за проверка, реакция и отговор към потребителите в установения законов срок.