Съобщение 09.08.2012г.

2012-08-09

Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария на главен топлопровод   е  спряно топлоподаването  в  ж.к. „Хиподрума”,  ж.к. „Лагера” и части  от ж.к. „Бели брези” и ж.к. ”Стрелбище”,
Създадена е необходимата организация и ще се работи непрекъснато до отстраняване на аварията.

„Топлофикация-София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.