Пресинформация-30.04.2009

2009-04-30

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТОПЛОФИКАЦИОННАТА СИСТЕМА

Европейската банка за реконструкция и развитие и КИДСФ/ Международен фонд за подпомагане извеждането на блокове от АЕЦ”Козлодуй”/, представлявани от г-н Золтан Киш – старши ръководител Проекти в Дирекция „Ядрена безопасност” даде висока оценка за работата на  „Топлофикация София”ЕАД при изпълнението на Проекта за рехабилитация на топлофикационната система в столицата.
От 114 милиона евро, предвидени за изпълнение на Проекта, 30 милиона евро бяха предоставени от КИДСФ. Това е един от първите проекти, финансирани от Фонда, който предоставя безвъзмездно средства за инвестиции в енергийна ефективност. По тази причина усвояването на средствата от дружеството беше обект на изключително внимание и стриктен мониторинг.
 Ключовите цели на Проекта  - подобрение качеството и надеждността на услугата централизирано топлоснабдяване, икономии на топлинна енергия и увеличение на дейностите по опазване на околната среда са постигнати и резултатите в техническите показатели дори надхвърлят очакванията, коментира г-н Киш в края на посещението си в „Топлофикация София”ЕАД.
За успешното изпълнение на дейностите, заложени в амбициозната Инвестиционна програма бяха проведени 37 търга по правилата на Европейската банка за реконструкция и развитие, подписани и успешно завършени 88 договора на обща стойност 80 милиона евро.
В резултат на успешно проведените тръжни процедури и постигнатите договорености беше постигната оптимизация на вложените средства. „Топлофикация София”ЕАД успя да подмени 97 км. топлопроводи вместо първоначално заложените 60 км. и  10 353 абонатни станции вместо планираните 6840 броя. Също така беше подменена топлинната изолация на 16.5 км. външни топлопроводи вместо първоначално определените 15 км. В 8 помпени станции вместо в планираните 4 бяха монтирани честотни преобразователи на мрежовите помпи. Можете да видите презентацията за извършената работа ТУК
Възможността новите абонатни станции да бъдат сглобявани в България създаде и поддържаше близо 120 нови работни места през последните 5 години.
Ползите от изпълнението на Инвестиционната програма са:
•    Топлинните загуби в новите абонатни станции са 7 до 8 пъти по-ниски, а водните загуби в тях са 15 до 20 пъти по-ниски;
•    Топлинната консумация в сгради с нови абонатни станции е намалена с 20%;
•    Топлинните загуби в новите тръби са 3 до 4 пъти по-ниски, а водните загуби са 50 до 60 пъти по-ниски.
•    Топлинните загуби от тръбите с нова топлинна изолация почти 2.5 пъти по-ниски
•    Намаление на вредните емисии с 1 200 х.тона за периода на изпълнение на проекта
„Топлофикация София”ЕАД е намалила консумираната   електрическа енергия с 30%,  в резултат от монтажа на честотни преобразователи на мрежовите помпи.
Консумацията на топлинна енергия в жилищните сгради  на столицата (приведена съгласно стандартните климатични условия) е  намалена с 22%.
Можете да видите презентацията за извършената работа ТУК


Пресслужба “Топлофикация София”ЕАД