Съобщение 06.08.2012г.

2012-08-06

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите абонати, живущи в ж.к.”Хиподрума”и ж.к.”Лагера”, между ул.”Лерин”, ул.”Кюстендил”, ул.”Видлич”,ул.”Хр. Матов”,ул.”Баба Илийца”и ул.”Съвет на Европа”,че поради повреда на главен топлопровод е спряно топлоподаването.
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.