Стари задължения за парно в София вече могат да се плащат и онлайн

2012-07-31

За месец в сметките на Топлофикация са постъпили над 3,9 млн. лв.

Близо 75 хиляди от абонатите на Топлофикация София, с регистрация в системата ePay.bg, вече могат да заплащат просрочени сметки онлайн или на банкомат. Това е възможно след като топлофикационното дружество внедри софтуерен модул, който позволява обмен на данни със системата еPay в реално време.  Така може да се види какви са задълженията за отминал период  и съответно да се плащат стари сметки за топлинна енергия или просрочени задължения.

“Смятаме, че създадохме още едно удобство за нашите клиенти, които плащат през интеренет. Още повече, че до този момент срокът за погасяване на месечните сметки за топлинна енергия в системата еPay беше наполовина от стандартното - едва около 15 дни. Това понякога не позволяваше да се покриват дори текущите задължения, ако абонатът изпусне този период. С новия софтуер, който разработихме, вече могат да се плащат както сметките за съответния месец, така и просрочията.”, заяви Стоян Цветанов, Изпълнителен директор на Топлофикация София.

За по-малко от  месец след стартиране на новата услуга вече има регистрирани над 100 000 плащания на обща стойност над 3,9 млн. лв., показват данните на Изчислителния център на Топлофикация София. Около 20% от тях са  стари задължения. В момента клиентите на компанията, които ползват ePay системата, могат да видят подробна информация за задълженията си за топлинна енергия – текущи и за минали периоди, номер и дата на съответната фактура, размер на задължението, както и сумата на съответното олихвяване, ако има такова.

“Екипите на Топлофикация и ePay.bg работят по осигуряване на възможността нашите клиенти да правят и частични плащания на старите си задължения през онлайн системата. Това ще е възможно още през септември и така необходимостта от посещението на касите на компанията ще отпадне напълно. Допълнителното удобство за абонатите ни, които нямат нужното време или са в чужбина, да покриват сметките си за топлинна енергия онлайн ще се отрази положително и на събираемостта, а това е важно за компанията.”, уточни още Стоян Цветанов.