Съобщение 31.07.2012г.

2012-07-31

Поради кражба на елементи от главен топлопровод е спряно топлоподаването в ж.к.”Западен парк”, ”Гевгелийски квартал” и част от ж.к.”Красна поляна”. Незабавно е създадена необходимата
организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.

„Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.