Цени

„Топлофикация София” ЕАД  обявява
 
На основание Решение № Ц- 18 от 30.06.2016 г. на  Комисията за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 01 юли  2016 г, пределните цени на топлинната енергия са както следва:

Топлинна енергия за битови и стопански потребители -   64,52 лева за мегаватчас. /77,42 лева за мегаватчас с вкл. ДДС/

Преференциална цена за доставчици по чл. 149а от ЗЕ и за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ –  62, 58 лева за мегаватчас.  /77,42 лева за мегаватчас с вкл. ДДС/


„Топлофикация София” ЕАД  обявява
 
На основание Решение № Ц- 5 от 31.03.2016 г. на  Комисията за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 01 април  2016 г., пределните цени на топлинната енергия са както следва:

Топлинна енергия за битови и стопански потребители

 66,81 лева за мегаватчас  без ДДС / 80,17 лв. за мегаватчас с включен ДДС/

Преференциална цена за доставчици по чл. 149а от ЗЕ и за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ – 

64, 83  лева за мегаватчас без ДДС  / 77,80лв. за мегаватчас с включен ДДС/ 


„Топлофикация София” ЕАД обявява

На основание Решение № Ц- 34 от 30.09.2015 г.. на  Комисията за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 01 октомври  2015 г., пределните цени на топлинната енергия са както следва: 

Топлинна енергия за битови и стопански потребители -   70, 80 лева за мегаватчас. 

Преференциална цена за доставчици по чл. 149а от ЗЕ и за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ –  68, 71 лева за мегаватчас. 

В цените не е включен ДДС.


„Топлофикация София” ЕАД обявява

На основание Решение № Ц- 25 от 30.06.2015 г. на  Комисията за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 01 юли 2015 г., пределните цени на топлинната енергия са както следва:

Топлинна енергия за битови и стопански потребители -   73, 98 лева за мегаватчас.
Преференциална цена за доставчици по чл. 149а от ЗЕ и за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ –  71, 80 лева за мегаватчас.
 
В цените не е включен ДДС.


„Топлофикация София” ЕАД обявява

На основание Решение No Ц- 14 от 30.03.2015 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 01.04.2015г. , пределните цени на топлинната енергия са както следва:

Топлинна енергия за битови и стопански потребители - 78, 67 лева за мегаватчас. Преференциална цена за доставчици по чл. 149а от ЗЕ и за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ – 76, 30 лева за мегаватчас.

В цените не е включен ДДС.

„Топлофикация София” ЕАД  обявява

 На основание Решение № Ц-11 от 30.06.2014 г на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал.1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 01 юли 2014 г., пределните цени на топлинната енергия са както следва: Топлинна енергия за битови и стопански потребители – 84, 64 лева за магаватчас. Преференциална цена за: доставчици по чл. 149а от ЗЕ и за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ –82, 10лева за мегаватчас. В цените не е включен ДДС.

 


 

На основание Решение № Ц-24 от  29.07.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 01 август 2013 г., пределните цени на топлинната енергия са както следва:
Топлинна енергия за битови и стопански потребители -   79,89 лева за мегаватчас.
Преференциална цена за:           
доставчици по чл. 149а от ЗЕ и за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ –77,49 лева за мегаватчас.

В цените не е включен ДДС.

 

 


„Топлофикация София” ЕАД  обявява

На основание Решение № Ц-17 от  28.03.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 01 април 2013 г., пределните цени на топлинната енергия са както следва:
Топлинна енергия за битови и стопански потребители - 80,12 лева за мегаватчас.
Преференциална цена за:                                  
доставчици по чл. 149а от ЗЕ и за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ – 77,72 лева за мегаватчас.
 
В цените не е включен ДДС.


 

„Топлофикация София” ЕАД  обявява

На основание Решение № Ц – 68 от 21.12.2012 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 01 януари 2013 г., пределните цени на топлинната енергия са както следва:
Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 83,31 лв. за мегаватчас.
Преференциална цена за доставчици по чл. 149а от ЗЕ и за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ  – 80,81 лв. за мегаватчас.

В цените не е включен ДДС.


 

„Топлофикация София” ЕАД  обявява

На основание Решение № Ц – 16 от 28.06.2012 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 01 юли 2012 г., пределните цени на топлинната енергия са както следва:
Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 89.75 лева за мегаватчас.
Преференциална цена за: доставчици по чл. 149а от ЗЕ и за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ – 87. 06 лева за мегаватчас.

В цените не е включен ДДС.


 

„Топлофикация София” ЕАД  обявява

На основание Решение № 07 от 23.03.2012 г на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 01 април 2012 г, пределните цени на топлинната енергия са както следва:
Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 87.39 лева за мегаватчас.
Преференциална цена за асоциации и доставчици – 84.77 лева за мегаватчас.

В цените не е включен ДДС.


 

„Топлофикация София” ЕАД  обявява

На основание Решение № Ц – 33 от 27.09.2011 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 01 октомври 2011 г., пределните цени на топлинната енергия са както следва:
Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 80.08 лева за мегаватчас.
Преференциална цена за асоциации и доставчици – 77.68 лева за мегаватчас.

В цените не е включен ДДС.


 

„Топлофикация София” ЕАД  обявява

На основание Решение № Ц – 21 от 29.06.2011 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 01 юли 2011 г., пределните цени на топлинната енергия са както следва:
Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 77,48 лева за мегаватчас.
Преференциална цена за асоциации и доставчици – 75,16 лева за мегаватчас.

В цените не е включен ДДС.


 

„Топлофикация София” ЕАД  обявява

На основание Решение № Ц – 33 от 27.09.2011 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 01 октомври 2011 г., пределните цени на топлинната енергия са както следва:
Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 80.08 лева за мегаватчас.
Преференциална цена за асоциации и доставчици – 77.68 лева за мегаватчас.

В цените не е включен ДДС.


 

„Топлофикация София” ЕАД  обявява

На основание Решение № Ц – 21 от 29.06.2011 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 01 юли 2011 г., пределните цени на топлинната енергия са както следва:
Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 77,48 лева за мегаватчас.
Преференциална цена за асоциации и доставчици–75,16 лева за мегаватчас.

В цените не е включен ДДС.


 

„Топлофикация София” ЕАД  обявява

На основание Решение № Ц – 045 от 27.12.2010 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 01 януари 2011 г., пределните цени на топлинната енергия са както следва:
Топлинна енергия с топлоносител водна пара – 143,47 лева за мегаватчас.
Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 74,11 лева за мегаватчас.
Преференциална цена за асоциации и доставчици – 71,89 лева за мегаватчас.

В цените не е включен ДДС.


 

„Топлофикация София” ЕАД  обявява

На основание Решение № Ц- 029/28.06.2010 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от  1 юли  2010 г., пределните цени на топлинната енергия са както следва:
Топлинна енергия с топлоносител водна пара – 154,34 лева за мегаватчас.
Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 78,11 лева за мегаватчас.
Преференциална цена за асоциации и доставчици – 75,77 лева за мегаватчас.

В цените не е включен ДДС.


 

„Топлофикация София” ЕАД  обявява

На основание Решение № Ц -017/31.03.2010 г.на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 01 април 2010 г., пределните цени на топлинната енергия са както следва:
Топлинна енергия с топлоносител водна пара –  136,36 лева за мегаватчас.
Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 65,83 лева за мегаватчас.
Преференциална цена за асоциации и доставчици – 62,54 лева за мегаватчас.

В цените не е включен ДДС.


 

\„Топлофикация София” ЕАД  обявява цени на топлинната енергия от 01 януари 2010 г.

На основание Решение № Ц- 64/30.12.2009 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 1 януари  2010 г., пределните цени на топлинната енергия са както следва:
Топлинна енергия с топлоносител водна пара – 129.26 лева за мегаватчас.
Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 63.31 лева за мегаватчас.
Преференциална цена за асоциации и доставчици – 60.14 лева за мегаватчас.

В цените не е включен ДДС.


 

Цени на топлинната енергия от 01 юли 2009 г.

На основание Решение № Ц-22/25.06.2009 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 1 юли 2009 г., пределните цени на топлинната енергия са както следва:
Топлинна енергия с топлоносител водна пара – 120,96 лева за мегаватчас.
Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 60,36 лева за мегаватчас.
Преференциална цена за асоциации и доставчици – 57,34 лева за мегаватчас.

В цените не е включен ДДС.


 

Цени на топлинната енергия от 1 април 2009 г.

На основание Решение № Ц-06/30.03.2009г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 1 април 2009 г., пределните цени на топлинната енергия са както следва:
Топлинна енергия с топлоносител водна пара – 155.17  лева за мегаватчас.
Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 74.71 лева за мегаватчас.  
Преференциална цена за асоциации и доставчици – 70.11 лева за мегаватчас.

В цените не е включен ДДС.

На основание Протокол  № РД-21-65 /15.04.2009г. от Общото събрание на „Топлофикация София”ЕАД и предвид Решение № Ц-06/30.03.2009 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, считано от 1 април 2009 г., се определят цените, по които ще се фактурира топлинната енергия, доставяна от „Топлофикация София” ЕАД:

  1. Потребителите на топлинна енергия за битови нужди, лечебните заведения, яслите, детските градини, училищата, домовете за социални грижи за възрастни и деца, които се финансират от републиканския или общински бюджет на основание решение от Протокол  № РД-21-65 /15.04.2009г. ще заплащат по досега действащата цена от 68.33 лв. /МВтч. без ДДС.
  2. Потребителите на топлинна енергия за стопански нужди, с изключение на посочените в т.1 ще заплащат по пределната цена от 74.71 лв./МВтч. без ДДС, утвърдена от ДКЕВР с Решение № Ц – 06 от 30.03.2009г.

 

Какво включва цената за топлинна енергия за 2009 г.?

Какво включва цената за топлинна енергия за 2008 г.?

Какво включва цената за топлинна енергия за 2007 г.?

Какво включва цената за топлинна енергия за 2006 г.?

Какво включва цената за топлинна енергия за 2005 г.?

Какво включва цената за топлинна енергия за 2004 г.?

Какво включва цената за топлинна енергия за 2003 г.?