Каси на „Топлофикация София” АД

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Касите на „Топлофикация София” ЕАД приемат клиенти всеки работен ден и разполагат с ПОС терминални устройства.

Адресите на касите са:
 • ж.к. "Младост-3", бл.310, вх.4, партера – от 07:00 ч.  до 19:00 ч. | виж картата
 • бул. "Ген. Скобелев" №11 – от 07:00 ч.  до 19:00 ч.| виж картата
 • ж.к. "Люлин", 10 микрорайон, трафопост до бл.101– от 07:00 ч.  до 19:00 ч. | виж картата
 • бул. "Княз Дондуков" №56 – от 07:00 ч.  до 19:00 ч. | виж картата
 • бул. "Цариградско шосе" № 28Б – от 07:00 ч. до 18:30 ч. | виж картата
 • ул.”Ястребец” 23 – от 8.30 часа до 18.30 часа | виж картата
 • бул. „История славянобългарска” № 6 /бивша ул. „202”/ –  ТР „София” – от 8:30 ч. до 16:30 ч. | виж картата
 • бул."Владимир Зографов" № 90 - ТР „Люлин” ” –  от 8:30 ч. до 16:30 ч. | виж картата
 • НОВА КАСА! ул. "Сердика" № 5 / в сградата на Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община/ -  каса и информационно гише, където се приемат  заявления за: присъединяване към топлопреносната мрежа, съгласуване на проекти, сключване на договори за продажба на топлинна енергия и споразумения за разсрочена плащане на задълженията, откриване/закриване на партиди.
  Справки по търговски въпроси и плащания.
  Работно време на касата: от 8,30 ч. до 16,30 ч.
  Работно време на информационното гише: от 8,30 ч. до 17,00 ч.
  Обедна почивка на касата и информационното гише от 13.00 до 13.30 часа

За Ваше улеснение са открити информационни гишета за обслужване, на които може да получите информация по търговски въпроси, свързани с дейността на дружеството, както и да подадете документи: за откриване и закриване на партиди, за заплащане на равни месечни вноски, промяна адреса за получаване на съобщения и др. Информационните гишета се намират в касите на дружеството на следните адреси:

 • бул. „Княз Дондуков” № 56
 • бул. „Ген.Скобелев” № 11
 • ж.к. „Люлин”, 10 микрорайон, трафопост до бл. 101
 • ж.к. „Младост – 3”, бл. 310, вх. 4, партер

Работното време на гишетата е от 8:30 ч. до 17:00 ч.

Картите са любезно предоставени от ЕСРИ България.