Информационен център

В сградата на управлението на „Топлофикация София” ЕАД, ул.”Ястребец”23 се намира Информационно-обслужващ център. Тук клиентите могат да получат коректна, точна и бърза информация по търговски въпроси, свързани с дейността на компанията, консултации за състоянието на партидите, месечните и изравнителните сметки за топлинна енергия, разяснения за начините на плащане на сметките, могат да подадат рекламация, както и да заплатят дължими суми на касата.

Информационно-обслужващият център има работно време:

от 8.30 часа до 17.00 часа.

Касата работи от 8.30 часа до 18.30 часа.

Необходимата информация можете да получите и в:

Топлорайон „София”  -  ул. "202 " № 6 - в административната сграда на

ТЕЦ "София"- работно време от 8.30 до 17.00 часа | виж картата

Топлорайон „София Изток”  -  бул. "Цариградско шосе" № 28Б  - работно

време от 8.30 до 17.00  часа | виж картата

Топлорайон „Люлин”  -  кв. "Бакърена фабрика", ул."Вл.Зографов" № 90 -

работно време от 8.30 до 17.00  часа | виж картата

Също така за улеснение на клиентите са открити информационни гишета за обслужване, на които може да получите информация по търговски въпроси и да подадете документи: за откриване и закриване на партиди, за заплащане на равни месечни вноски, промяна адреса за получаване на съобщения и др. Информационните гишета се намират в касите на „Топлофикация София” ЕАД в:

• бул. "Дондуков" №56 | виж картата

• бул. "Скобелев" №11 | виж картата

• ж.к. "Младост-3", бл.310, вх.4, партера | виж картата

• ж.к. "Люлин", 10 микрорайон, трафопост до бл.101 | виж картата

Работното време на гишетата е от 8:30 ч. до 17:00 ч.

  НОВО!

ул. "Сердика" № 5 / в сградата на Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община/ - каса и информационно гише, където се приемат  заявления за:

присъединяване към топлопреносната мрежа, съгласуване на проекти, сключване на договори за продажба на топлинна енергия и споразумения за разсрочена плащане на задълженията, откриване/закриване на партиди.
Справки по търговски въпроси и плащания.
 
Работно време на касата: от 8,30 ч. до 16,30 ч.
Работно време на информационното гише: от 8,30 ч. до 17,00 ч.
Обедна почивка на касата и информационното гише от 13.00 до 13.30 часа