Документи от собствениците на имоти в сграда етажна собственост, за сключване на договор за изкупуване на енергийните обекти – присъединителен топлопровод, съоръженията към тях и абонатната станция за сграда – етажна собственост 

  • Заявление за изкупуване

 


Документи от собствениците на имоти в сграда етажна собственост, за сключване на договор за изкупуване