Стоян Цветанов

Стоян ЦветановСтоян Цветанов е роден на 22.11.1972 г.

Образование:

Средно образование – специалност Електромонтьор ел.инсталации и мрежи високо и ниско напрежение;

Висше образование - магистратури по икономика и по хуманитарни науки; специализация по журналистика;

Експерт с над 10 годишен опит в областта на топло- и електроенергетиката.

До 2006 г. е заемал различни длъжности в Дирекция „Икономическа политика” на Министерството на икономиката и енергетиката.

От 2007 г. до 22 декември 2010 г. е зам.- изпълнителен директор по финансово-икономическа и търговска дейност на “Топлофикация София”ЕАД.