Инж. Росен Любенов Флоров

Инж. Росен Любенов ФлоровРосен Флоров е роден на 02.10.1973 г.

Завършил е специалност „Топлоенергетика” в Техническия университет в София. Има и магистърска степен по специалност „Икономика на индустрията” от Университета за национално и световно стопанство в София.

През 1997 г. започва работа в ТЕЦ „София Изток”, където е бил последователно оператор на парна турбина и ръководител обособено производство.

Инж. Росен Флоров е директор на ТР”София Изток” от 12.02.2010г.