Инж. Огнян Танкишев

директор на ТР “СОФИЯ”

Огнян Танкишев е роден на 30.06.1957 г.

Завършил е специалност ТММОМ в Техническия университет /ВМЕИ/ в София. Има технически и мениджърски специализации в Япония, Германия, Русия, Чехия и Австрия.

Започва работа в енергетиката през 1983г. в ЕЛПРОМ ЗЕМ „Васил Коларов” като технолог, а по-късно е назначен последователно за главен технолог, Главен инженер, Директор производствено-технически въпроси и Първи Зам.-Изпълнителен Директор в същата компания.

От 2003г. работи в “Централна Енергоремонтна База”,ЕАД София, където е главен инженер и заместник директор.

Инж. Огнян Танкишев е участвал в изграждането на големи енергийни обекти в България и чужбина: - ПАВЕЦ-ЧАИРА, ВЕЦ „Хасаки” Сирия, ВЕЦ „Шпиле”- Република Македония, както и в рехабилитацията на ВЕЦ „Ивайловград”, ВЕЦ „Белмекен”, ВЕЦ „Кричим” и ремонта на енергийни мощности в Гърция.

От 1 .11.2011 г. инж. Огнян Танкишев е директор на ТР ”София”.