Инж. Николай Петров Кювлиев

Инж. Николай Петров КювлиевНиколай Кювлиев е роден на 10.04.1963 г. в гр. София.

Завършил е Техническия университет /ВМЕИ/ - София и е магистър по специалността „Топлоенергетика и ядрена енергетика”. От 1989 г. работи в „Топлофикация София”АД.

От 1998 г. е началник отдел ”Експлоатация и ремонт на топлоизточници”, а от 28.01.200 8г. е директор на топлорайон „Земляне” в „Топлофикация – София” АД.

За контакти: nkiuvliev@toplo.bg