Инж. Любен Параланов

Любен Параланов е роден на 11.11.1952 г.

Завършил е Техникум по енергетика “В. Пик” със специалност “Монтаж на термични и водно- енергетични машини и съоръжения” и ВМЕИ /Технически университет/ - София със специалност “Топло и ядрена енергетика”.

Инж. Параланов има натрупан над 32 годишен индустриален опит в топлоелектрически централи на газ, мазут, нафта и лигнитни вьглища, както и в проектирането, инвестициите, изграждането, експлоатацията, основните ремонти и поддръжката на топлоелектрическите централи. През последните години работи активно по проблемите на опазването на околната среда (сероочистващи инсталации и електрофилтри).

Работил е 9 години в ТЕЦ „София”, от които 7 години е бил началник на Турбинен цех.
Повече от 10 години се е занимавал с инвестиции в енергийния бранш.

От 2003 г. работи последователно като: инженер по изграждане на сероочистващи инсталации и електрофилтри в Проекта за рехабилитация на ТЕЦ Марица изток 3 (ENEL, Italy), старши инженер в процеса на разработване на проекта за изграждане на ТЕЦ Ей и Ес – 3С Марица изток 1 и ръководител по околната среда и разрешения при изграждане на ТЕЦ Ей и Ес – 3С Марица изток 1 (US company AES Corporation)

Инж. Параланов има професионални специализации в САЩ, Румъния и Русия.